Dự đoán giá mua, bán điện năng lượng mặt trời áp mái

Sau thời gian phát triển rầm rộ, hiện nay việc đầu tư điện mặt trời áp mái đang có dấu hiệu chậm lại. Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người lo lắng là giá mua điện có khả năng thay đổi. Việc ban hành biểu giá khuyến khích cố định(biểu giá FIT) áp dụng cho điện mặt trời trên mái nhà trong phạm vi cả nước đang được Bộ công thương trình lên thủ tướng chính phủ để sớm có quyết định trong thời gian gần nhất để người dân yên tâm đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời.

 Hiện nay các công ty thực hiện cam kết trả giá điện cho khách hàng hàng tháng thực tế đang sử dụng 1 phần ngân sách của mình để chi trả cho khách. Bản thân chính những doanh nghiệm này cũng đang mông lung về biểu giá FIT2: con số là bao nhiêu? Thời gian nào sẽ được công bố? bao giờ được thực thi??

Ngày 13 tháng 11 năm 2019 Bộ công thương đã đưa ra Dự thảo về sự phát triển điện năng lượng Mặt trời với các nội dung chính sau:

Để đảm bảo cung ứng điện gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, chính phủ đã và đang khuyến khích các nguồn năng lượng tái tạo ở nước ta nhất là năng lượng mặt trời. Giai đoạn vừa qua, việc đầu tư các dự án điện năng lượng mặt trời đã thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong nước  và quốc tế. Hiện nay, quy mô các nhà máy hoàn thành đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành thương mại rất lớn(khoảng 4.500Mw) với tiến độ đầu tư xây dựng nhanh, an toàn, góp phần bảo vệ môi trường và cung ứng điện cho người dân cũng như sự phát triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những  tồn tại và hạn chế:

• Quy mô công suất điện mặt trời rất lớn so vơi quy hoạch và dự kiến, trong khi đó việc cập nhật cơ cấu điện cho hệ thống điện quốc gia chưa được Bộ công thương thực hiện đầy đủ, kịp thời.

• Công tác quản lý phát triển quy hoạch điện mặt trời của bộ công thương còn hạn chế, thiếu quyết liệt, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển chung của điện mặt trời

• Công tác quản lý quy hoạch phát triển điện mặt trời của Bộ công  thương còn hạn chế, công tác dự báo còn nhiều yếu kém.

• Chưa có biện pháp kiểm soát kịp thời, tránh làn sóng đầu tư ồ ạt; nhất là đầu tư quá mức vào một số khu vực gây khó khăn trong truyền tải điện, giải tỏa công suất các nhà máy điện Tập trung xử lý các dự án đã hoàn thành nhưng không kịp đưa vào vận hành  trước ngày 1/7/2019 để tận dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

Việc ban hành giá điện mặt trời áp dụng từ 1/7/2019 tiếp theo quyết định số 11/2017/QĐ-TT ngày 11/4/2017 của thủ tướng chính phủ cần tuân thủ một số nguyên tắc sau:

• Chủ trương tập trung cho những nơi có tiềm năng và lợi thế, có điều kiện phát triển tốt để đảm bảo hiệu quả chung nền kinh tế

• Phát triển điện mặt trời phải tuân thủ quy hoạch và đảm bảo cân bằng hệ thống điện, tránh phát triển ồ ạt gây tác động lớn đến giá thành sản xuất điện của toàn hệ thống điện, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước- Nhà đầu tư- người dân. Các dự án đầu tư tuyệt đối k được sử dụng công nghệ lạc hậu, hiệu quả sử dụng thấp, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro về môi trường.

• Không hồi tố quy định về giá điện đối với các dự án điện mặt trời đã áp dụng biểu giá FIT theo quyết định 11.

• Thống nhất việc ban hành biểu giá khuyến khích cố định(biểu giá FIT) áp dụng chung cho điện mặt trời mái nhà trong phạm vi cả nước và trong khoảng thời gian nhất định. Ban hành biểu giá FIT cho các dự án đưa vào vận hành năm 2020. Đối với các dự án còn lại và dự án mới không áp dụng biểu giá FIT mà chuyển hẳn sang hình thức đấu thầu công khai, minh bạch, cạnh tranh để giảm giá mua điện từ các dự án điện Năng lượng mặt trời.

Kết luận:

Như vậy dù công văn chậm do ban ngành nào: Điện lực, Bộ công thương , Bộ tài chính,.. thì điện năng lượng mặt trời vẫn đang là một lợi thế lớn. Chính phủ và nhà nước Việt Nam không thể từ chối mà chỉ là vấn đề về thời gian: nhanh hay chậm để đưa giá biểu giá FIT 2 áp đụng cho điện năng lượng mặt trời áp mái.. Chính vì vậy đây là thời điểm vàng để các nhà đầu tư, doanh  nghiệp cũng như người dân lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời do nhiều  người còn đang do dự, các công ty năng lượng mặt trời hiện nay đang đưa ra các chính sách về giá cũng như dịch vụ thực sự có lợi cho người lắp đặt.

14.647 thoughts on “Dự đoán giá mua, bán điện năng lượng mặt trời áp mái